Pravila korišćenja Budi odgovoran platforme

Opšta pravila

Podnosilac je dužan da se pridržava Kriterijuma za podnošenje elektronske prijave.
Prijave nepravilnosti objavljene na portalu „Budi odgovoran“ predstavljaju sumnje podnosilaca prijava da je došlo do određene nepravilnosti i ne odražavaju stav autora i administratora portala „Budi odgovoran“.
Tim Budi odgovoran ne garantuje za tačnost podataka koji se dostavljaju u prijavama.
Tim Budi odgovoran se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa upotrebom portala „Budi odgovoran“ i eventualne štete koju ona može prouzrokovati. Biće objavljene samo one prijave za koje je nadležna Uprava za inspekcijske poslove, Poreska uprava ili Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i to nakon što se po njima postupi i bude dostavljena povratna informacija.Registracija korisnika

Na portalu Budi odgovoran ne postoji registracija korisnika.Uslovi podnošenja

Podnošenje elektronske prijave se može vršiti putem on-line formulara na portalu „Budi odgovoran“ (link Ukaži na nepravilnost).

Za sve potkategorije kategorije Siva zona, obavezni elementi elektronske prijave su naziv grada i komentar, odnosno opis nepravilnosti i subjekat koji je predmet sumnje na nepravilnost.Kriterijumi za podnošenje elektronske prijave

Elektronska prijava ne smije sadržati:
• Lične podatke
• Nezakonite, klevetničke i netačne sadržaje
• Neprimjerene i uvredljive sadržaje
• Komercijalnu podršku, uključujući promovisanje bilo kog proizvoda ili usluge
• Sadržaje koji su izvan djelokruga aplikacije i portala „Budi odgovoran“

Elektronska prijava koja nije u skladu sa ovim pravilima neće biti prikazana na portalu „Budi odgovoran“ i dalje procesuirana.Izmjena pravila korišćenja

Tim Budi odgovoran zadržava pravo da bez najave mijenja Pravila korišćenja. Korisnici portala Budi odgovoran su dužni pratiti izmjene u Pravilima.