Realizovani projekti

Nabavka opreme za gastroskopiju i kolonoskopiju za Institut za bolesti djece KCCG

Opis...

Institucija zadužena za realizaciju:

Opremanje/uređenje Dnevnih centara za djecu u opštinama Cetinje, Nikšić i Plav

Opis...

Institucija zadužena za realizaciju:

Uređenje Cemovskog polja

Opis...

Institucija zadužena za realizaciju:

Rekonstrukcija odjeljenja za psihogerijatriju Doma za stare u Risnu

Opis...

Institucija zadužena za realizaciju:

Nabavka didaktičke opreme i spoljnog mobilijara za vrtiće

Opis...

Institucija zadužena za realizaciju:

Nabavka opreme za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Projektom je planirana adaptacija postojećeg prostora i opremanje neophodnim uređajima za vešeraj, pranje i peglanje odjeće i angažovanje radnog terapeuta na period od 12 mjeseci u opštini Nikšić. U vešeraju bi radile osobe sa invaliditetom i njihov dnevni angažman bi bio dio radno okupacione terapije. Usluge vešeraja bile bi besplatne i dostupne starim samohranim licima, starim licima korisnicima Dnevnog boravka za stare i korisnicima JU Dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju.

Vrijednost investicije: 46544.1 €

Institucija zadužena za realizaciju:
JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić

Uređenje i opremanje parka i igrališta za djecu u Nikšiću

Investicija bi velikom broju mališana iz grada pod Trebjesom obezbijedila sigurno, zanimljivo i odgovarajuće mjesto za igru i slobodne aktivnosti. Projektom je predviđena nabavka adekvatne podloge, mobilijara za igru, opreme za vježbanje, nabavka parkovskog mobilijara, rasvjete i sadnica.

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Nikšić

Nabavka medicinske opreme za reanimaciju beba

Nabavka dva stola za reanimaciju novorođenčadi sa integrisanim respiratorom, dva monitora za praćenje vitalnih funkcija i bilirubinometra doprinijela bi smanjenju smrtnosti i značajno umanjila broj ranih i trajnih poremećaja funkcija organa.

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Klinički centar Crne Gore,
Jedinica za novorođenčad
Ginekološko-akušerske klinike

Osnivanje Omladinskog centra u Podgorici

Omladinski centri omogućavaju mladima razvoj životnih vještina, neformalno obrazovanje, interkulturalno učenje, socijalnu inkluziju i direktno učešće u donošenju odluka. Uprava za mlade i sport je obezbijedila prostor od 187m2 za potrebe omladinskog centra, dok bi za upravljanje bile zadužene nevladine organizacije i/ili omladinske organizacije uz podršku lokalnih i nacionalnih vlasti, kao i drugih zainteresovanih partnera.

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Uprava za mlade i sport

Projekat „Očistimo Crnu Goru za 7 dana!“

Planirano je da se projekat sprovede na teritoriji čitave Crne Gore kroz povezivanje građana, organizacija civilnog društva, institucija i kompanija u cilju povećanja vidljivosti građanskog aktivizma i unaprijeđenju stanja u lokalnoj zajednici.

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Rekonstrukcija sportsko-rekreativnih terena u Beranama

Projektom je planirana izrada ograda i izrada i montaža tribina na dva sportska terena za male sportove u Beranama. Korisnici projekta su svi stanovnici Berana i sporski klubovi na teritoriji opštine. Opština Berane planira da obezbijedi dodatna sredstva za reflektore i rasvjetu.

Vrijednost investicije: 49920 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, Opština Berane

Nabavka aparata za mehaničku ventilaciju (respiratora) za bebe

U Institutu za bolesti djece se liječe sva novorođenčad Crne Gore sa visokim rizikom smrtnosti. Šanse za život oko 120 djece koja se godišnje ventiliraju vještačkim putem u Centru za neonatologiju IBD u velikoj mjeri zavise od kvaliteta aparata za disanje. Nabavka savremenog aparata značajno bi unaprijedila kvalitet zdravstvene zaštite teško bolesne i nedovoljno razvijene djece.

Vrijednost investicije: 48688.9 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Klinički centar Crne Gore,
Centar za neonatologiju
Instituta za bolesti djece

Izgradnja i opremanje dijela Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“, Kotor

Dnevna bolnica, čija se izgradnja i opremanje predlaže, planirana je kao Odjeljenje otvorenog tipa namijenjeno produženom liječenju osoba s duševnim smetnjama. Trenutno se rad Dnevne bolnice odvija u prostoru koji je neodgovarajući i neuslovan za tu svrhu. Planirano je da sredstva budu uložena u izgradnju objekta montažnog tipa od 100 metara kvadratnih .

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“, Kotor

Opremanje Dnevnih centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju, Mojkovcu i Ulcinju

U Dnevnim centrima za djecu i omladinu sa smetnja-ma u razvoju borave djeca i mlade osobe sa težom i teškom psihofizičkom ometenošću, koje ne mogu da pohađaju nijedan vid inkluzivnog obrazovanja u našem sistemu. Projektom je planirano opremanje, adaptacija senzornih soba, kao i opremanje dvorišta mobilijarom koji je prilagođen djeci sa smetnjama u razvoju

Vrijednost investicije: 44363.2 €

Institucija zadužena za realizaciju:
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" Bijelo Polje,
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac,
JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena" Ulcinj, MRSS

Opremanje gradskih parkova i dnevnih centara mobilijarom za djecu sa invaliditetom

Investicija bi omogućila nabavku ljuljaški, vrteški, koje su prilagođene djeci sa invaliditetom širom Crne Gore. Nabavka navedenog mobilijara bi unaprijedila njihovu uključenost u društvo.

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Izgradnja skloništa za napuštene životinje i pansiona za privremeno čuvanje kućnih ljubimaca

Sklonište za napuštene životinje - pse sadrži 40 boksova i u ovom trenutku u njima boravi 65 pasa, što je propisani maksimum. Postojeći kapaciteti Skloništa za napuštene životinje - pse su nedovoljni za sve veće potrebe. Iz tih razloga neophodno je proširenje postojećih kapaciteta, kao i izgradnja Pansiona za privremeno zbrinjavanje kućnih ljubimaca uz definisanu nadoknadu. Projektom bi se unaprijedili uslovi boravka životinja u Skloništu za napuštene životinje – pse, dok bi prihodi Pansiona obezbijedili održivo finansiranje za Sklonište.

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Čistoća doo, Glavni grad Podgorica

Kreditna linija za start-up preduzeća za žene i mlade u manje razvijenim opštinama

Projektom je predviđena realizacija kreditne linije za finansiranje start-up preduzeća za žene i mlade u manje razvijenim opštinama po povoljnim uslovima kreditiranja.

Vrijednost investicije: 50000 €

Institucija zadužena za realizaciju:
Zavod za zapošljavanje Crne Gore


Korisničko ime:

Lozinka:


Opšta pravila


Sve elektronske prijave će biti prihvaćene i objavljene na portalu „Budi odgovoran“ pod uslovom da ispunjavaju Kriterijume za podnošenje elektronske prijave.

Prijave nepravilnosti objavljene na portalu „Budi odgovoran“ predstavljaju sumnje podnosilaca prijava da je došlo do određene nepravilnosti i ne odražavaju stav autora i administratora portala „Budi odgovoran“.

Elektrotehnički fakultet ne garantuje za tačnost podataka koji se dostavljaju u prijavama.

Elektrotehnički fakultet se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa upotrebom portala „Budi odgovoran“ i eventualne štete koju ona može prouzrokovati.Registracija korisnika


Registracija korisnika nije obavezna.Uslovi podnošenja


Podnošenje elektronske prijave se može vršiti putem:
• on-line formulara na portalu „Budi odgovoran“ (link Prijavi nepravilnost)
• Android aplikacije „Budi odgovoran“
• iOS aplikacije „Budi odgovoran“

Za sve potkategorije kategorije Siva zona, obavezni elementi elektronske prijave su naziv grada i komentar, odnosno opis nepravilnosti i subjekt koji je predmet prijave. Fotografija i adresa lokacije na mapi su opcioni elementi.Kriterijumi za podnošenje elektronske prijave


Elektronska prijava ne smije sadržati:
• Lične podatke
• Nezakonite, klevetničke i netačne sadržaje
• Neprimjerene i uvredljive sadržaje
• Komercijalnu podršku, uključujući promovisanje bilo kog proizvoda ili usluge
• Sadržaje koji su izvan djelokruga aplikacije i portala „Budi odgovoran“

Elektronska prijava koja nije u skladu sa ovim pravilima neće biti prikazana na portalu „Budi odgovoran“ i dalje procesuirana.Izmjena pravila korišćenja


Elektrotehnički fakultet zadržava pravo da bez najave mijenja Pravila korišćenja. Korisnici portala „Budi odgovoran“ su dužni pratiti izmjene u Pravilima.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI


Da li su prijave anonimne?

Da, prijave su anonimne. Postoji mogućnost registracije koja nije obavezna. Nadležnim inspekcijskim organima prosljeđujemo samo sadržaj vaše prijave, ne i vaše lične podatke.


Kako mogu da ukažem na nepravilnost?

Na jedan od tri načina:
1. Putem mobilne aplikacije Budi odgovoran, koju možete preuzeti sa Google Play-a ili iOS App Store-a
2. Putem web sajta www.budiodgovoran.me
3. Pozivanjem jednog od Call centara: 19707 (Poreska Uprava – neizdavanje fiskalnih računa i rad na crno) ili 080 555 555 (Uprava za inspekcijske poslove – rad na crno i kršenje potrošačkih prava)


Zašto bih se uključio u borbu protiv sive ekonomije?

Pomažemo da se suzbije ova ekonomski izuzetno štetna pojava – manje novca u sivoj ekonomiji, znači više novca za zdravstvo, obrazovanje, socijalna davanja, puteve, itd. Osim toga, polovina iznosa svake kazne koja bude izrečena po vašoj prijavi biće uložena u društveno odgovorne svrhe.


Na koje nepravilnosti mogu da ukažem? Koje nepravilnosti spadaju u sivu ekonomiju?

U sivu ekonomiju spadaju brojne prakse neregularnog i nezakonitog poslovanja, ali se za potrebe ovog projekta ograničavamo na sljedeće četiri kategorije:
1. Neizdavanje fiskalnih računa
• izdavanje nefiskalnih računa
• neizdavanja računa
2. Rad na crno
• Trgovina bez podnešene prijave nadležnom organu
• Zanatska djelatnost bez podnešene prijave nadležnom organu lokalne uprave
• Trgovina izvan poslovnih prostorija
• Ugostiteljska djelatnost bez odobrenja
• Ugostiteljske usluge u domaćinstvu bez odobrenja nadležnog organa
3. Kršenje prava potrošača
• Prodaja robe nakon isteka roka trajanja
• Nemogućnost ostvarivanja prava na reklamaciju
• Prodaja robe bez propisane deklaracije
• Neisticanje deklaracije na propisan način
• Neisticanje obavještenja o cijeni na propisan način
• Neisticanje propisanih uslova prodaje
• Roba na sniženju koja nije označena i izdvojena na propisan način
4. Nepravilnosti na kupalištima
• Neoslobađanje polovine plaže od plažnog mobilijara, u skladu sa skicom JU Morsko dobro
• Pružanje usluga ili prodaja proizvoda na kupalištima bez odobrenja
• Neizdavanje fiskalnih računa za parking, plažni mobilijar i druge usluge na kupalištima


Kako se preuzima aplikacija Budi odgovoran?

Aplikacija Budi odgovoran se preuzima sa Google Play-a i instalira na telefone sa Android OS. Aplikacija je takođe dostupna i na App Store-u za iOS korisnike.


Šta prijava treba da sadrži?

Prijava treba da sadrži: kategoriju, lokaciju i opis nepravilnosti. Naročito je značajno da opis sadrži podatke pomoću kojih će nadležna inspekcija moći da identifikuje počinioca nepravilnosti na koju se ukazuje. Fotografija, iako pomaže u identifikovanju nepravilnosti i počinioca, nije neophodan element na osnovu kojeg bi inspekcija postupila po vašoj prijavi, obzirom na to da inspekcija postupa i po prijavama koje ne sadrže fotografiju i koje su podnijete putem Call centara Uprave za inspekcijske poslove 080 555 555 i Poreske uprave 109707.


Šta se dešava sa mojom prijavom?

Prijave pristigle putem interneta, bilo preko aplikacije ili web sajta, tim ETF-a proslijeđuje Poreskoj upravi ili Upravi za inspekcijske poslove u zavisnosti od nadležnosti za prijavljenu nepravilnost. Inspektori zatim izlaze na teren, utvrđuju da li je bilo nepravilnosti i povratno nas obavještavaju o rezultatima inspekcijske kontrole. Rezultati inspekcijske kontrole se objavljuju na web sajtu www.budiodgovoran.me. Ukoliko su po prijavi građana izrečene novčane kazne ili je zaplijenjena roba, polovina vrijednosti odlazi u budžet za ulaganje u društveno korisne svrhe i tu sumu evidentira brojač na sajtu www.budiodgovoran.me. Takodje, inspekcijski organi nas obavještavaju o rezultatima inspekcijskih kontrola po prijavama građana putem njihovih call centara 020 555 555 (Uprava za inspekcijske poslove) i 19707 (Poreska uprava). Polovina vrijednosti izrečenih kazni, odnosno zaplijenjene robe, po prijavama građana putem Call centara (odlazi u budžet za ulaganje u društveno korisne svrhe i taj iznos evidentira brojač na sajtu www.budiodgovoran.me.)


Da li je moja prijava osnov da inspektor izrekne kaznu?

Ne. Prijava nije osnov za izricanje kazne, ali jeste povod da inspekcija reaguje, izađe na teren i izvrši nadzor. Ukoliko inspekcija ustanovi nepravilnost na terenu, izriče se kazna. U kom roku su inspektori dužni da postupe po prijavi građana? Zakonski rok je 30 dana. Ipak, u praksi inspektori znatno brže izlaze na teren i provjeravaju da li postoje nepravilnosti navedene u prijavama građana. Vlada je na sjednici od 25 jula 2013. godine zadužila inspekcijske organe Poreske uprave i Uprave za inspekcijske poslove da daju prioritet prijavama građana.


Kako da se informišem o prijavi i rezultatima nadzora?

Sve informacije o prijavama i rezultatima inspekcijskog nadzora se objavljuju na www.budiodgovoran.me.


Gdje se ulaže novac od kazni?

Polovina iznosa od izrečenih kazni ulaže se u projekte od društvenog značaja, koje građani predlože i izglasaju tokom kampanje.


Zašto se ulaže samo polovina iznosa od izrečenih kazni, a ne čitav iznos, u društveno korisne projekte?

Procijenjeno da je polovina sredstava od izrečenih kazni realan iznos nove vrijednosti koju građani stvaraju prijavljivanjem nepravilnosti, obzirom na to da se dio kazni, iz raznih razloga, ne naplati (žalbeni postupak, firma prestane sa radom, ode pod stečaj, itd.).


Ko odlučuje o tome gdje se ulaže novac od kazni po prijavama građana?

Odlučuju građani. U prvoj fazi, do 01.09.2014, građani daju predloge za investiranje novca od kazni putem društvenih mreža Facebook i Twitter, pisanim putem i putem Call centara. Zatim, nakon polovine septembra 2014. godine građani glasaju za jednu od predloženih investicija putem aplikacija, web-a ili Call centara.


Ko i kako može da glasa gdje će se uložiti polovina sredstava od kazni?

Mogu da glasaju građani koji ukažu na nepravilnosti iz oblasti neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno i kršenja potrošačkih prava nakon polovine septembra 2014. godine. Glasanje će biti moguće prilikom slanja prijava putem mobilne aplikacije i sajta “Budi odgovoran”, kao i prilikom ukazivanja na nepravilnosti putem Call centara 19707 i 085 555 555. Kratka lista predloga za ulaganje prikupljenih sredstava biće sačinjena do 01.09.2014. godine, nakon konsultacija sa ustanovama koje treba da sprovedu svaki od predloga. U ovim konsultacijama se utvrđuje da li je moguće sprovesti predloženu investiciju, i ukoliko jeste, nadležna ustanova se obavezuje da za tačno utvrđeni iznos sredstava sprovede navedenu investiciju.


Kako da znam da će inspekcija izaći na teren?

Vaša prijava će biti objavljena na www.budiodgovoran.me nakon proslijeđivanja pristigle prijave nadležnom organu sa naznakom procedura u toku. Nadležna inspekcija je dužna da u roku do 30 dana izađe na teren i ustanovi opravdanost prijave. Vlada je 25. jula 2013. godine zadužila inspekcijske organe da daju prioritet prijavama građana i inspekcije u praksi postupaju po prijavama građana znatno prije isteka tog roka. Sve možete pratiti na web sajtu www.budiodgovoran.me.


Kako da znam da će inspektor kazniti prijavljenog po mojoj prijavi?

Prijava je povod da inspekcija izvrši kontrolu, ali ne znači da će nepravilnost biti nađena na terenu i samim tim izrečena kazna. Ukoliko se na terenu otkrije nepravilnost – tada se izriče kazna.


Kako možemo da pratimo kampanju i da komuniciramo sa timom Budi odgovoran?

Rezultati nadzora i informacije o iznosu prikupljenih sredstava se svakodnevno ažuriraju i objavljuju na www.budiodgovoran.me. Ispod svake podnešene prijave na sajtu možete ostaviti svoj komentar. Takođe preko Facebook i Twitter strane Budi odgovoran možete da postavljate pitanja i dajete sugestije i komentare.