Mobilne aplikacije

Najnovije sumnje na nepravilnosti

Kršenje potrošačkih prava

Proizvodnja i prodaja sira u nehigijenskim uslovima,*dio komentara uklonjen u skladu sa pravilima portala*...

Kršenje potrošačkih prava

Prodavnica "Bonelli" - koju svi "volimo".Ovdje je potrebno detaljno pregledati sve proizvode kako bi se 100 procentno utvrdilo da posluju regularno.Ro...

Rad na crno

Ukazujemo na kvarnu hranu iz kuhinje, da sanitarna i inspekcija za bezbijednost hrane provjere da li je hrana ispravna, gost posle obroka imao zdravst...

Pregled nepravilnosti na mapi

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni
3,609,401 €
Novac preusmjeren u društveno korisne svrhe
833,548 €
Statistika prijavljenih nepravilnosti
72%
28%

67%
33%

59%
41%

58%
42%